Veri Mahremiyeti ve Güvenliği

Veri Mahremiyeti ve Güvenliği

Albert Levi
Kemal Kılıç
Yücel Saygın
Veri Mahremiyeti ve Güvenliği

Veri analitiği uygulamalarının birçoğu insanlar ve onlarla ilgili veriler üzerinde olduğu için mahremiyet ve güvenlik üzerinde durulması gereken bir konudur. Mahremiyet ve Güvenlik konuları aşağıdaki ana başlıklar altında ele alınmaktadır.

  • Veri Anonimleştirme: Verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda kişisel bilgiler ve hassas veri arasında bağın tekrar kurulması imkansız ya da çok zor olacak şekilde koparılması veri anonimleştirmesi olarak özetlenebilir.
  • Hassas Verileri Gözeten Analiz: Veri analitiği hassas veriler üzerinde olacaksa bunun bir yolu şifrelenmiş veriler üzerinde analiz yapabilmektir. Ya da hassas veriler üzerinde gürültü eklenerek sonuçlar döndürülür.
Turkish