Veri Görselleştirme

Veri Görselleştirme

Selim Balcısoy
Veri Görselleştirme

Veri görselleştirmelerinin amacı; görme duyusunu uyararak, insanlara karmaşık veriler hakkında anlam çıkarmada yardım etmektir. Veriler, sayılar ve yazılardan görsel şekillere haritalanırlar. Bu haritalama sonucu yaygın olarak bildiğimiz şekiller, örneğin bar grafikleri, çizgi grafikleri vb. ya da daha az yaygın olan sıcaklık haritaları, ağaç haritaları vb. görseller elde edilir. Bu görseller hem veriyi daha kolay anlamada hem de anlaşılması zor olan örüntüleri fark etmede yardımcı olurlar.

Veri görselleştirme tekniklerinin temeli çok eskiye dayanmaktadır. Yaygın olarak bilinen örnekler arasında Napolyon’un 1812 Rusya seferini anlatan akı haritası (flow map) ve Florence Nightingale’in yarattığı ölüm oranlarını gösteren gül gösterimi (rose diagram) gösterilebilir. İlk veri görselleştirmeleri bu örneklerde olduğu gibi yoğun el emeği gerektiren işlerdi. Fakat yakın tarihte bilgisayar biliminin gelişmesiyle görselleştirmelerin büyük bir kısmı bilgisayar ortamına taşındı ve çok kapsamlı etkileşimli görselleştirmeler yapabilen uygulamalar geliştirildi.

Turkish