Hakkında

Hakkında

Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı’nın hedefi, dünyada ve Türkiye’de veri bilimine olan artan talebi karşılamaya yönelik olarak veri bilimi alanında güçlü bir eğitim programı sunmak; ve farklı programlardan öğretim üyelerinin ortak araştırmaları ile bu alandaki bilimsel çalışmalara katkı vermektir.

Turkish