İstatistik

İstatistik

Semih Onur Sezer
Sinan Yıldırım
  • İstatistik

    İstatistiksel yöntemler, rassal süreçlerin ürettiği varsayılan verinin çözümlemesini mümkün kılar. Bu nedenle veri analitiği kapsamında yürütülen hemen her çalışmada istatistiksel yöntemlere rastlanır.

    İstatistiksel yöntemlerin kendi başına bir araştırma konusu olarak görülüp, bir çok uygulamaya uyarlanacak şekilde geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, VERİM’in yürüttüğü çalışmaların arasındadır.

    Özellikle, bilinmeyen değişkenlerin veriye koşullu sonsal dağılımını bulmayı hedefleyen Bayesçi İstatistik çerçevesinde, karmaşık modellerde benzetim yoluyla çıkarım yapmaya yarayan Monte Carlo yöntemleri üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Monte Carlo yöntemlerin veri mahremiyeti ile birleştirilmesi ve büyük verilere uyarlanması güncel bir araştırma konusu olup VERİM’in ilgi alanları arasındadır.

Turkish