Öğretim Üyeleri

Berrin Yanıkoğlu »
Öğretim Üyesi
Research Area

Bilgisayarlı görme ve Makine Öğrenmesi: biometrik kişi tanıma, doküman bölümleme ve tanıma, imge tanıma

Bülent Çatay »
Öğretim Üyesi
Research Area

Lojistik Sistemleri • Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması • Araç Rotalama • Elektrikli Hareketlilik • Uygulamalı Eniyileme • Sezgisel Yöntemler

Ezgi Karabulut Türkseven »
Öğretim Üyesi
Research Area

Tamsayı Programlama, Makine Öğrenme

Gizem Özbaygın
Öğretim Üyesi
Research Area

Büyük ölçekli eniyileme, ulaşım ve lojistik, araç rotalama ve çizelgeleme, son mil ve aynı gün teslimat planlama, dinamik yolculuk paylaşımı, akıllı hareketlilik ve lojistik.

Güvenç Şahin »
Öğretim Üyesi
Research Area

ulaştırma planlaması, dağıtım lojistiği, toplu taşıma, şehir lojistiği, tesis yer seçimi, ağ tasarımı, ağ akış

Hasan Sait Ölmez »
Öğretim Üyesi
Research Area

Teorik ve nümerik hidrodinamik, Deneysel hidrodinamik Lineer olmayan dalga mekaniğinde nümerik teknikler, Dalga-türbülans etkileşimi Veri iletişimi ve güvenlik, E-ticaret uygulamaları Yat dizaynında hidrodinamik, Yüksek süratli teknelerde sualtı dizaynı

Kamer Kaya »
Öğretim Üyesi
Research Area

Paralel algoritmalar; yüksek performanslı veri işleme; Büyük veri analizi; kriptografi; biyoinformatik

Kemal Kılıç »
Öğretim Üyesi
Research Area

Araştırma İlgi Alanları • Belirsizlik Altında Karar Verme • Buluşsal Yöntemlerle Eniyileme Teknikleri • Veri Madenciliği • Karar Destek Sistemleri • Biyoenformatik • Inovasyon Yönetimi • Dijital Dönüşüm • Veri Analitiği • Yaratıcılık • Yapay Zeka •

Onur Varol »
Öğretim Üyesi
Research Area

Hesaplamalı sosyal bilimler; Veri bilimi; Makine öğrenmesi; Karmaşık sistemler; Ağ bilimi; Veri madenciliği

Öznur Taştan »
Öğretim Üyesi
Research Area

İşlemsel Biyoloji, Biyoenformatik, Yapay öğrenme

Reyyan Yeniterzi »
Öğretim Üyesi
Research Area

Doğal Dil İşleme, Derin Öğrenme, Metin Madenciliği, Bilgi Erişimi (Arama Motorları) ve Çekimi

Selim Balcısoy »
Öğretim Üyesi
Research Area

Veri Bilimi, Veri Analitiği, Uygulamalı Makine Öğrenme ve Yapay Zeka, Görsel Analiz, Karmaşık Sistemler, Bilgisayar Grafikleri, Sanal Gerçeklilik, Artırılmış Gerçeklilik, Kültürel Miras

Sinan Yıldırım »
Öğretim Üyesi
Research Area

Bayesci İstatistik, Monte Carlo yöntemleri

Yücel Saygın »
Öğretim Üyesi
Research Area

Aktif veri tabanları; veri madenciliği; veri madenciliğine karşı veri güveliği; veri ambarları; hareketli verilerin yönetimi.