Bulut Bilişim

Bulut Bilişim

Ahmet Demirelli
Erkay Savaş
Kamer Kaya
  • Bulut Bilişim

    Büyük verinin boyut, hız ve çeşitlilik gibi özellikleri, bulut bilişimi ve Hadoop, Spark ve Flink gibi açık kaynak kütüphanelerini, sofistike donanımlara ihtiyaç duymayan hızlı ve güvenilir veri yönetimi ve analizi için sık kullanılan araçlar haline getirmiştir. Bulut bilişim alanında, paylaşılan verinin güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanması, paralel ve dağıtık hesaplama, yenilikçi ve özelleşmiş iş akışı yöntemlerinin geliştirilmesi ve bulut kullanım masraflarının performansı düşürmeden azaltılması üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Turkish