Projects

Types

Dates

 to 

2019-2021

  Sabancı Üniversitesi-Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Akıllı Banyo Ürinlerinden Güvenli Veri Toplama ve Veri Gizliliğine Uygun Olarak İşleme , Director: Saygın, Yücel , Starting Date: August 2020, Duration:96 month(s)
  “MENELAOSNT” Multimodal Environmental Exploration Systems Novel Technologies European Training Network (ETN) on Multimodal Environmental Exploration Systems – Novel Technologies, Co-director: Yanıkoğlu, Berrin and Balcısoy, Selim , Starting Date: July 2019, Duration:13 month(s)
  Kompozit yapıların üç boyutlu gerilme, burkulma ve dinamik davranışının yüksek doğruluklu ve hesaplamalı olarak verimli tahmini için yeni bir spektral modelleme yaklaşımının geliştirilmesi ve kompozit yapı tasarımı eniyilemesi, Researchers: Kaya, Kamer , Starting Date: November 2018, Duration:34 month(s)
  New Models and Efficient Solution Methods for the Electric Vehicle Routing Problem (Elektrikli Araç Rotalama Problemi için Yeni Modeller ve Etkin Çözüm Yöntemleri), Director: Çatay, Bülent , Researchers: Taş Küten, Duygu , Starting Date: November 2018, Duration:24 month(s)
  Probabilistic Techniques and Data Structures for High Performance Database Management Systems (Yüksek Başarımlı Olasılıksal Veritabanı Yönetim Sistemleri), Director: Yıldırım, Sinan , Researchers: Öztürk, Erdinç and Kaya, Kamer , Starting Date: October 2018, Duration:24 month(s)
  TETAN, Director: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: July 2018, Duration:12 month(s)
  Beyin tümörü mikroçevresinde makrofajların rolünün mikroakışkan dinamik hücre kültürü ve görüntü işleme algoritmaları ile incelenmesi, Advisor: Kilic, Kemal , Starting Date: June 2018, Duration:30 month(s)
  Discovering Cancer Patient Subgroups with Functional Graph Kernels, Director: Taştan, Öznur , Starting Date: June 2018, Duration:36 month(s)
  Matris Ve Tensör Ayrışım Modellerinde Bayesçi Çıkarım Için Paralel Ve Dağıtık Markov Zinciri Monte Carlo Yöntemleri (Fbimatrix), Co-director: Cemgil, Ali Taylan , Researchers: Yıldırım, Sinan and Birbil, Şevket İlker , Starting Date: April 2018, Duration:36 month(s)
  Hiperçizge Parçalama Problemi için Yüksek Başarımlı Hesaplama Algoritmaları, Director: Kaya, Kamer , Starting Date: March 2018, Duration:30 month(s)
  Servis Ağlarında Yedek Parça Dağıtım Sistem Tasarımı, Researchers: Şahin, Güvenç , Starting Date: October 2017, Duration:24 month(s)
  Yeniden Düzenlenen Elektrik Piyasalarında Gizli Anlaşmaların Engellenmesi, Director: Şahin, Güvenç , Researchers: Çelebi, Emre , Starting Date: October 2017, Duration:30 month(s)